FUNDAMENTY I STRUKTURY PODZIEMNE

W ciągu ostatnich 30 lat podpisaliśmy się pod wieloma innowacjami technologicznymi w branży hydroizolacji.
Wszystko zawsze w pełnym naukowym i aplikacyjnym rygorze, co spowodowało konieczność doskonalenia
poprzez szereg organizowanych szkoleń.

Niniejsza publikacja została stworzona jako prosty i użyteczny przewodnik po złożonym świecie
HYDROIZOLACJI, aby umożliwić każdemu zrozumienie i wybór systemu aplikacji, który najlepiej spełnia
ich potrzeby

Każda konstrukcja podziemna, od ściany fundamentowej w betonie lub murze do produktu cementowego, musi być chroniona przed kontaktem z wodą obecną w podłożu, aby uniknąć
zamoczenia i degradacji. Idealny cykl ochrony musi być bezpieczny i łatwy do zastosowania nawet przez zwykłych
pracowników budowlanych.
Przed wykonaniem płaszcza hydroizolacyjnego należy uzupełnić ubytki w ścianach oraz wykonać wyoblenia (zaokrąglić) kąt styku między pionem a zębem płyty za pomocą niekurczliwej tiksotropowej zaprawy GROVE RIPRISTINO klasy R3.

HYDROIZOLACJA

BETONGUAINA BASEMENT
DWUSKŁADNIKOWA HYDROIZOLACJA CEMENTOWA

Płynna powłoka elastomerowa na bazie cementu polimerowego do podłoży suchych lub wilgotnych, również do stosowania w konstrukcjach obciążonych kondensacją. Wysycha nawet po zanurzeniu w wodzie, dlatego idealnie nadaje się do uszczelnienia dopiero co wylanych konstrukcji oraz do zabiegów wykonywanych w wilgotnych i zimnych warunkach klimatycznych. Doskonała do hydroizolacji zbiorników na wodę pitną i nie pitną jednak nie agresywną chemicznie.

Hydroizolacja na negatywne ciśnienie wody pomieszczenia podziemnego obejmuje dwa różne cykle ścian i podłóg. Ściana zostanie skutecznie zabezpieczona systemem osmotycznym na bazie NORDCEM PRIMER, osmotycznego hydroalkoholowego gruntu i NORDCEM, cementu hydroizolacyjnego z penetracją osmotyczną, ewentualnie z dodatkiem NORDCEM LAST.

HYDROIZOLACJA

NORDCEM
HYDROIZLACJA NA NEGATYWNE PARCIE WODY

NORDCEM to szary cement osmotyczny do wykonywania wodoodpornych membran odpornych na przeciwciśnienie
na ścianach fundamentowych, piwnicach, basenach, szybach
windowych, zbiornikach wody pitnej, studniach itp.

NORDCEM LAST
DWUSKŁADNIKOWA  HYDROIZOLACJA OSMOTYCZNA

NORDCEM LAST jest dodatkiem uelastyczniającym, hydroizolacyjnym i opóźniającym, który można opcjonalnie
dodać do NORDCEM, szczególnie w przypadku stosowania w bardzo gorącym i suchym środowisku.

GRUNT

NORDCEM PRIMER
PRIMER PRZED ZASTOSOWANIEM  NORDCEM

Primer w płynie o silnym działaniu osmotycznym do aplikacji przed nałożeniem NORDCEM w celu zwiększenia wodoodporności ostatniej warstwy.

HYDROIZOLACJA

NORDGROUTH TIXO
ZAPRAWA DO WODOSZCZELNYCH TYNKÓW STRUKTURALNYCH

Ekspansywna tiksotropowa zaprawa wzmocniona włóknami, do prac renowacyjnych w konstrukcjach betonowych, z lub bez zbrojenia stalowego. Szczególnie nadaje się do rekonstrukcji betonu przed wykonaniem hydroizolacji pod ciśnieniem pozytywnym i negatywnym Idealny do wykonywania wodoodpornych powłok pomiędzy płytą a ścianą fundamentową budynków.

Podłogę należy pokryć systemem wielowarstwowym do podłoży mokrych i zielonego betonu wykonanym poprzez ułożenie gruntu epoksydowego Q-PRIMER i szpachlówki epoksydowej na bazie wody Q-RASANTE, którą należy posypać piaskiem kwarcowym w celu ułatwienia przyczepności kolejnych warstw. Powłokę obwodową i spoinowanie podkładek należy wykonać za pomocą tiksotropowej zaprawy hydroizolacyjnej NORDGROUTH TIXO – R4 wzmocnionej włóknami.

HYDROIZOLACJA

Q-RASANTE
DWUSKŁADNIKOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA

Dwuskładnikowa żywica na bazie wody przeznaczona do obróbki powierzchni w świeżym betonie lub powierzchniach z podciągającą wilgocią w celu zablokowania infiltracji i utworzenia gotowej powłoki.
Dostępna również w wersji TIXO do zastosowań pionowych.

GRUNT

Q-PRIMER
DWUSKŁADNIKOWY PODKŁAD EPOKSYDOWY DO ZAPEWNIENIA PRZYCZEPNOŚCI NA WILGOTNYM  BETONIE

Dwuskładnikowy podkład na bazie wody przeznaczony do obróbki świeżych powierzchni betonowych (beton świeży) lub
powierzchni z podciągającą wilgocią przed nałożeniem żywic serii Q.

HYDROIZOLACJA

NORDGROUTH TIXO
ZAPRAWA DO WODOSZCZELNYCH TYNKÓW STRUKTURALNYCH

Ekspansywna tiksotropowa zaprawa wzmocniona włóknami, do prac renowacyjnych w konstrukcjach betonowych, z lub bez zbrojenia stalowego. Szczególnie nadaje się do rekonstrukcji betonu przed wykonaniem hydroizolacji pod ciśnieniem pozytywnym i negatywnym Idealny do wykonywania wodoodpornych powłok pomiędzy płytą a ścianą fundamentową budynków.

 

HYDROIZOLACJE

Q-RASANTE

HYDROIZOLACJE

Q-PRIMER

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXO

HYDROIZOLACJE

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami w celu poznania dalszych informacji i koniecznych wycen systemu

Znajdź odsprzedaż w okolicy
Skontaktuj się z naszym biurem technicznym
Przejdź do obszaru pobierania