PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PRZYGOTOWANIU STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI PRZED NAŁOŻENIEM NOWEJ POWŁOKI

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA STARYCH POWIERZCHNI WYKŁADANYCH PŁYTKAMI

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI I KOLORÓW

NORDECAL FORTE GELSILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel do usuwania osadów z terakoty, płytek cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.

STRIPPERDETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.

PRIMER

GROVE PRIMER ECOPRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC.
Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrych, beton, płytki, drewno, itp.)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTODROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO PROFILACJI SPADKU

W połączeniu z GROVE PRIMER ECO jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do wykonywania spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.

OCHRONA POWIERZCHNI I KOLORU

NORDECAL FORTE GEL

OCHRONA POWIERZCHNI I KOLORU

STRIPPER

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTO

WYMIANA ODPŁYWÓW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXOZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą. Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmacniania konstrukcji, z lub bez użycia siatki stalowej. Szczególnie zalecana do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.

MALTAFIXSZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa dostępna w workach plastikowych do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.

PRIMER

NORPHEN FONDO IGROJEDNOSKŁADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY

Jednoskładnikowy primer rozpuszczalnikowy do przygotowywania powierzchni z BETONU wygładzonego papierem ściernym i szlifowanego, zabezpieczający przed pyleniem przed zasosotwaniem uszczelniacza BETONSEAL MS 2.0 i przed położeniem EASY LAST 901 w przypadku szczególnie pylących powierzchni.

USZCZELNIACZE

BETONSEAL MS 2.0HYDROIZOLACYJNA MASA USZCZELNIAJĄCA

Jednoskładnikowy uszczelniacz stosowany do uszczelniania hydroizolacyjnego wszystkich
połączeń elastycznych, a także do realizacji wodoszczelnych spoin między jastrychami a
ścianami, pod progami, w odpływach, rurach przelotowych przed położeniem powłok wodoszczelnych. Do uszczelniania rur, kratek i kołnierzy w basenach, w wannach z hydromasażem, w łaźniach tureckich, w łazienkach itp. Można nakładać na niego kolejną warstwę już godzinę po jego naniesieniu, uzyskując doskonałą przyczepność z dowolnym materiałem powlekającym lub uszczelniającym ( za wyjątkiem EASY LAST 901)

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXO

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

MALTAFIX

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POWIERZCHNI Z JASTRYCHÓW CEMENTOWO-PIASKOWYCH

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

SW SOLIDDWUSKŁADNIKOWY PRODUKT KONSOLIDUJĄCY NA BAZIE WODY

Dwuskładnikowa, epoksydowa emulsja wzmacniająca o działaniu powierzchniowym do jastrychów, betonu, zapraw i kamieni podatnych na pylenie.

FONDO SLDWUSKŁADNIKOWY PRODUKT WZMACNIAJĄCY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

Dwuskładnikowy, epoksydowy produkt wzmacniający o głębokim działaniu, przygotowywany poprzez dodanie do mieszanki A+B 80% obj. Rozpuszczalnika do epoksydów NORPHEN SOLVENTE: stosowany do zwiększania wytrzymałości na ściskanie jastrychów, zapraw i kamieni podatnych ka pylenie.

PRIMER

GROVE PRIMER ECO
PRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który, po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC.
Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrych, beton, płytki, drewno, itp.)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTO
DROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO ZMIANY SPADKU

W połączeniu z GROVE PRIMER jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do zmiany spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.

LEVEL FINO / LEVEL HB
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

Wstępnie zmieszany produkt, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą.
Pozwala wykonać warstwę cementową o grubości od 3 do 10 mm (LEVEL FINO) lub od 6 do 30 mm (LEVEL HB). Idealny przed ułożeniem płytek na wylewce.

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

SW SOLID

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

FONDO SL

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTO

WYKONANIE NOWEGO JASTRYCHU CEMENTOWO-PIASKOWEGO

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

SC1WYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU

Wstępnie zmieszana wylewka na bazie cementu do wykonania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych. Termoprzewodząca, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni).

SC1FWYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU, Z DODATKIEM WŁÓKIEN PÓŁ-STRUKTURALNYCH

Wstępnie zmieszana wylewka o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni) do wykonywania podłoży o właściwościach przewyższających SC1. Szczególnie zalecany do realizacji wylewek do instalacji grzewczych dzięki swej wysokiej przewodności cieplnej.

SC1 BASESPOIWO DO WYLEWEK CEMENTOWO-PIASKOWYCH O ŚREDNIO SZYBKIM CZASIE DOJRZEWANIA

Spoiwo przeznaczone specjalnie do przygotowywania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie dojrzewania.

DODATKI DO JASTRYCHÓW SZYBKOWIĄŻĄCYCH

FAST FLUID 300DODATEK DO JASTRYCHÓW PRZYSPIESZAJĄCY DOJRZEWANIE

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej w celu przyspieszenia procesu wysychania i twardnienia: w idealnych warunkach jastrych będzie gotowy do zastosowania kleju cementowego już po 24 godzinach od jego wylania.
Stosowany w proporcji 1,5% w stosunku do wagi cementu.

FAST FLUID AGPRZECIWMROZOWY DODATEK DO JASTRYCHÓW

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej jako środek przeciwmrozowy i przyspieszający wiązanie. Nie zawiera chlorków.
Stosowany w proporcji od 1 do 2% w stosunku do wagi cementu. Dodawany do zaprawy wraz z Fast Fluid 300 umożliwia szybkie dojrzewanie również w bardzo niskiej temperaturze.

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ

ZAPEWNIENIE PRZYCZEPNOŚCI WYKONYWANEJ POWŁOKI

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI I KOLORÓW

NORDECAL FORTE GELSILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel usuwający osady do mycia kwasowego betonu, terakoty, cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.

STRIPPERDETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.

OCHRONA POWIERZCHNI I KOLORU

NORDECAL FORTE GEL

OCHRONA POWIERZCHNI I KOLORU

STRIPPER

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ

NAPRAWY I WYKONYWANIE KOLEJNYCH WARSTW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

PLAST EPOMASA SZPACHLOWA DO USUWANIA PĘKNIĘĆ PRZY UŻYCIU PRĘTÓW STALOWYCH

Lekka żywiczna masa szpachlowa dwuskładnikowa służąca do sztywnego uszczelniania wszystkich powierzchni budowlanych. W szczególności przeznaczono ją do mocowania prętów stalowych użytych do naprawy pęknięć konstrukcji i pogłębiających się pęknięć w jastrychach cementowo-piaskowych, betonu na ścianie i na posadzce (w szczególności w basenach i zbiornikach). Zalecany do usuwania złączeń „frakcjonujących” w posadzkach betonowych przed położeniem sztywnych posadzek żywicznych.

PRIMER

NORPHEN RICRETEDWUSKŁADNIKOWY PRIMER EPOKSYDOWY

Spoiwo epoksydowe w postaci lepkiego płynu, służące do łączenia konstrukcyjnych elementów betonowych z betonem. Stosowany także w warunkach dużej wilgotności.
Odpowiedni także do klejenia tynków, jastrychów i pokryw z wstępnie zmieszanych zapraw cementowo-piaskowych podczas prac na elementach konstrukcyjnych.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

MALTA BASEDWUSKŁADNIKOWE SPOIWO EPOKSYDOWE

Dwuskładnikowe spoiwo epoksydowe bez rozpuszczalników, które po dodaniu piasku kwarcowego o określonych właściwościach granulometrycznych pozwala uzyskać zaprawy do tworzenia spadków i wypełniania zagłębień w podkładach przed wylaniem żywicy.

W3 IMPERMEABILIZZANTETRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA – ZIARNO 03 – SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciągania, idealny do wygładzania powierzchni z podchodzącą wilgocią. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniu piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

PLAST-EPO

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

MALTA BASE

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA BETONOWYCH POWIERZCHNI PIONOWYCH

NAPRAWY I WYKONYWANIE KOLEJNYCH WARSTW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE RIPRISTINOTIKSOTROPOWA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI DO NAPRAWY BETONU

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa o zwykłym czasie wiązania, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o znacznej grubości (do 5 cm).

GROVE RAPIDOTIKSOTROPOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa szybkowiążąca, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o grubości do 6 cm.

MALTAFIXSZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa, dostępna w workach plastikowych, do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXOZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą.
Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmacniania konstrukcji, z lub bez użycia siatki stalowej.
Szczególnie zalecana do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.

GROVE 30ZAPRAWA DO WYKONYWANIA POKRYW NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH WARSTWĄ O GRUBOŚCI OD 1 DO 30 MM DO BEZPOŚREDNIEGO WYKOŃCZENIA

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa tiksotropowa, idealna także do nakładania bardzo cienkich warstw.
Stosuje się przede wszystkim do korygowania nieprawidłowo wykonanych powierzchni betonowych, np. na ścianach zbiorników, cystern, basenów i innych powierzchni budowlanych. Wykańcza się ją bezpośrednio przy użyciu pacy tynkarskiej i bez konieczności nakładania gładzi.

NORPHEN INJECTIONDWUSKŁADNIKOWY INIEKCYJNY PRODUKT WZMACNIAJĄCY

Dwuskładnikowy, epoksydowy i bezskurczowy produkt wzmacniający stosowany w iniekcji niskociśnieniowej do wypełniania i przyklejania.

GROVE RASANTEJEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 06 – R2

Gładź przeznaczona specjalnie na niedawno wylane powierzchnie betonowe. Niedrogi i o szybkiej aplikacji. Do wykonywania warstw o grubości do 5 mm.

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE RIPRISTINO

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE RAPIDO

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

MALTAFIX

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXO

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE 30

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

NORPHEN INJECTION

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI MUROWANYCH METODĄ TRADYCYJNĄ

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH (I WEWNĘTRZNYCH)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

RASANTE 2000 2KDWUSKŁADNIKOWA GŁADŹ DROBNOZIARNISTA – ZIARNO 03

Gładź do elementów murowanych złożona z części płynnej (żywica) i sypkiej.
Pozwala uzyskać idealnie gładkie powierzchnie. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do każdej powierzchni. Doskonała do późniejszego wykończenia przy użyciu żywic dekoracyjnych.

RASANTE 1100GŁADŹ JEDNOSKŁADNIKOWA NA BAZIE WAPNA, O WYSOKIEJ ODDYCHALNOŚCI I ZIARNIE 06

Gładź do elementów murowanych, przeznaczona do nowych powierzchni (lub starych z użyciem primera) do wygładzania metodą “mokre na mokre”, również do tynków osuszających.

RASOMIXJEDNOSKŁADNIKOWY, CEMENTOWY TYNKO-GŁADŹ W PROSZKU, ZIARNO 06

Produkt specjalny, bezskurczowy, dający się modelować, umożliwiający położenie warstw wygładzających o małej i o bardzo dużej grubości przy jednej aplikacji. Szczególnie polecany zespołom zajmującym się pracami malarskimi ze względu na wszechstronność zastosowania (zastępuje także tynki) i mniejszy nakład pracy.

RASANTE 1200JEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 06

Gładź o wysokiej zawartości żywicy, odpowiednia do wygładzania wszelkich powierzchni, starych i nowych, na tynk, powłoką z tworzywa sztucznego, cement.

RASANTE 1200 SJEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 1,15

Podobna do Rasante 1200, ale o grubszym ziarnie i lepszych właściwościach mechanicznych.

W3 IMPERMEABILIZZANTETRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA – ZIARNO 03 – SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciągania, idealny do wygładzania powierzchni o podchodzącej wilgoci. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniu piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami oraz cenami.

Znajdź odsprzedaż w okolicy
Skontaktuj się z naszym biurem technicznym
Przejdź do obszaru pobierania