PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PRZYGOTOWANIU STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI PRZED NAŁOŻENIEM NOWEJ POWŁOKI

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA STARYCH POWIERZCHNI WYKŁADANYCH PŁYTKAMI

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI I KOLORÓW

NORDECAL FORTE GELSILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel do usuwania osadów z terakoty, płytek cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.

STRIPPERDETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.

PRIMER

GROVE PRIMER ECOPRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC.
Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrych, beton, płytki, drewno, itp.)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTODROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO PROFILACJI SPADKU

W połączeniu z GROVE PRIMER ECO jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do wykonywania spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.

WYMIANA ODPŁYWÓW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXOZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą. Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmacniania konstrukcji, z lub bez użycia siatki stalowej. Szczególnie zalecana do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.

MALTAFIXSZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa dostępna w workach plastikowych do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.

PRIMER

NORPHEN FONDO IGROJEDNOSKŁADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY

Jednoskładnikowy primer rozpuszczalnikowy do przygotowywania powierzchni z BETONU wygładzonego papierem ściernym i szlifowanego, zabezpieczający przed pyleniem przed zasosotwaniem uszczelniacza BETONSEAL MS 2.0 i przed położeniem EASY LAST 901 w przypadku szczególnie pylących powierzchni.

USZCZELNIACZE

BETONSEAL MS 2.0HYDROIZOLACYJNA MASA USZCZELNIAJĄCA

Jednoskładnikowy uszczelniacz stosowany do uszczelniania hydroizolacyjnego wszystkich
połączeń elastycznych, a także do realizacji wodoszczelnych spoin między jastrychami a
ścianami, pod progami, w odpływach, rurach przelotowych przed położeniem powłok wodoszczelnych. Do uszczelniania rur, kratek i kołnierzy w basenach, w wannach z hydromasażem, w łaźniach tureckich, w łazienkach itp. Można nakładać na niego kolejną warstwę już godzinę po jego naniesieniu, uzyskując doskonałą przyczepność z dowolnym materiałem powlekającym lub uszczelniającym ( za wyjątkiem EASY LAST 901)

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POWIERZCHNI Z JASTRYCHÓW CEMENTOWO-PIASKOWYCH

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

SW SOLIDDWUSKŁADNIKOWY PRODUKT KONSOLIDUJĄCY NA BAZIE WODY

Dwuskładnikowa, epoksydowa emulsja wzmacniająca o działaniu powierzchniowym do jastrychów, betonu, zapraw i kamieni podatnych na pylenie.

FONDO SLDWUSKŁADNIKOWY PRODUKT WZMACNIAJĄCY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

Dwuskładnikowy, epoksydowy produkt wzmacniający o głębokim działaniu, przygotowywany poprzez dodanie do mieszanki A+B 80% obj. Rozpuszczalnika do epoksydów NORPHEN SOLVENTE: stosowany do zwiększania wytrzymałości na ściskanie jastrychów, zapraw i kamieni podatnych ka pylenie.

PRIMER

GROVE PRIMER ECO
PRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który, po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC.
Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrych, beton, płytki, drewno, itp.)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE MASSETTO
DROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO ZMIANY SPADKU

W połączeniu z GROVE PRIMER jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do zmiany spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.

LEVEL FINO / LEVEL HB
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

Wstępnie zmieszany produkt, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą.
Pozwala wykonać warstwę cementową o grubości od 3 do 10 mm (LEVEL FINO) lub od 6 do 30 mm (LEVEL HB). Idealny przed ułożeniem płytek na wylewce.

WYKONANIE NOWEGO JASTRYCHU CEMENTOWO-PIASKOWEGO

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

SC1WYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU

Wstępnie zmieszana wylewka na bazie cementu do wykonania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych. Termoprzewodząca, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni).

SC1FWYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU, Z DODATKIEM WŁÓKIEN PÓŁ-STRUKTURALNYCH

Wstępnie zmieszana wylewka o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni) do wykonywania podłoży o właściwościach przewyższających SC1. Szczególnie zalecany do realizacji wylewek do instalacji grzewczych dzięki swej wysokiej przewodności cieplnej.

SC1 BASESPOIWO DO WYLEWEK CEMENTOWO-PIASKOWYCH O ŚREDNIO SZYBKIM CZASIE DOJRZEWANIA

Spoiwo przeznaczone specjalnie do przygotowywania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie dojrzewania.

DODATKI DO JASTRYCHÓW SZYBKOWIĄŻĄCYCH

FAST FLUID 300DODATEK DO JASTRYCHÓW PRZYSPIESZAJĄCY DOJRZEWANIE

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej w celu przyspieszenia procesu wysychania i twardnienia: w idealnych warunkach jastrych będzie gotowy do zastosowania kleju cementowego już po 24 godzinach od jego wylania.
Stosowany w proporcji 1,5% w stosunku do wagi cementu.

FAST FLUID AGPRZECIWMROZOWY DODATEK DO JASTRYCHÓW

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej jako środek przeciwmrozowy i przyspieszający wiązanie. Nie zawiera chlorków.
Stosowany w proporcji od 1 do 2% w stosunku do wagi cementu. Dodawany do zaprawy wraz z Fast Fluid 300 umożliwia szybkie dojrzewanie również w bardzo niskiej temperaturze.

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ

ZAPEWNIENIE PRZYCZEPNOŚCI WYKONYWANEJ POWŁOKI

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI I KOLORÓW

NORDECAL FORTE GELSILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel usuwający osady do mycia kwasowego betonu, terakoty, cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.

STRIPPERDETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ

NAPRAWY I WYKONYWANIE KOLEJNYCH WARSTW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

PLAST EPOMASA SZPACHLOWA DO USUWANIA PĘKNIĘĆ PRZY UŻYCIU PRĘTÓW STALOWYCH

Lekka żywiczna masa szpachlowa dwuskładnikowa służąca do sztywnego uszczelniania wszystkich powierzchni budowlanych. W szczególności przeznaczono ją do mocowania prętów stalowych użytych do naprawy pęknięć konstrukcji i pogłębiających się pęknięć w jastrychach cementowo-piaskowych, betonu na ścianie i na posadzce (w szczególności w basenach i zbiornikach). Zalecany do usuwania złączeń „frakcjonujących” w posadzkach betonowych przed położeniem sztywnych posadzek żywicznych.

PRIMER

NORPHEN RICRETEDWUSKŁADNIKOWY PRIMER EPOKSYDOWY

Spoiwo epoksydowe w postaci lepkiego płynu, służące do łączenia konstrukcyjnych elementów betonowych z betonem. Stosowany także w warunkach dużej wilgotności.
Odpowiedni także do klejenia tynków, jastrychów i pokryw z wstępnie zmieszanych zapraw cementowo-piaskowych podczas prac na elementach konstrukcyjnych.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

MALTA BASEDWUSKŁADNIKOWE SPOIWO EPOKSYDOWE

Dwuskładnikowe spoiwo epoksydowe bez rozpuszczalników, które po dodaniu piasku kwarcowego o określonych właściwościach granulometrycznych pozwala uzyskać zaprawy do tworzenia spadków i wypełniania zagłębień w podkładach przed wylaniem żywicy.

W3 IMPERMEABILIZZANTETRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA – ZIARNO 03 – SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciągania, idealny do wygładzania powierzchni z podchodzącą wilgocią. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniu piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA BETONOWYCH POWIERZCHNI PIONOWYCH

NAPRAWY I WYKONYWANIE KOLEJNYCH WARSTW

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

GROVE RIPRISTINOTIKSOTROPOWA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI DO NAPRAWY BETONU

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa o zwykłym czasie wiązania, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o znacznej grubości (do 5 cm).

GROVE RAPIDOTIKSOTROPOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa szybkowiążąca, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o grubości do 6 cm.

MALTAFIXSZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa, dostępna w workach plastikowych, do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXOZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą.
Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmacniania konstrukcji, z lub bez użycia siatki stalowej.
Szczególnie zalecana do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.

GROVE 30ZAPRAWA DO WYKONYWANIA POKRYW NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH WARSTWĄ O GRUBOŚCI OD 1 DO 30 MM DO BEZPOŚREDNIEGO WYKOŃCZENIA

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa tiksotropowa, idealna także do nakładania bardzo cienkich warstw.
Stosuje się przede wszystkim do korygowania nieprawidłowo wykonanych powierzchni betonowych, np. na ścianach zbiorników, cystern, basenów i innych powierzchni budowlanych. Wykańcza się ją bezpośrednio przy użyciu pacy tynkarskiej i bez konieczności nakładania gładzi.

NORPHEN INJECTIONDWUSKŁADNIKOWY INIEKCYJNY PRODUKT WZMACNIAJĄCY

Dwuskładnikowy, epoksydowy i bezskurczowy produkt wzmacniający stosowany w iniekcji niskociśnieniowej do wypełniania i przyklejania.

GROVE RASANTEJEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 06 – R2

Gładź przeznaczona specjalnie na niedawno wylane powierzchnie betonowe. Niedrogi i o szybkiej aplikacji. Do wykonywania warstw o grubości do 5 mm.

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI MUROWANYCH METODĄ TRADYCYJNĄ

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH (I WEWNĘTRZNYCH)

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

RASANTE 2000 2KDWUSKŁADNIKOWA GŁADŹ DROBNOZIARNISTA – ZIARNO 03

Gładź do elementów murowanych złożona z części płynnej (żywica) i sypkiej.
Pozwala uzyskać idealnie gładkie powierzchnie. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do każdej powierzchni. Doskonała do późniejszego wykończenia przy użyciu żywic dekoracyjnych.

RASANTE 1100GŁADŹ JEDNOSKŁADNIKOWA NA BAZIE WAPNA, O WYSOKIEJ ODDYCHALNOŚCI I ZIARNIE 06

Gładź do elementów murowanych, przeznaczona do nowych powierzchni (lub starych z użyciem primera) do wygładzania metodą “mokre na mokre”, również do tynków osuszających.

RASOMIXJEDNOSKŁADNIKOWY, CEMENTOWY TYNKO-GŁADŹ W PROSZKU, ZIARNO 06

Produkt specjalny, bezskurczowy, dający się modelować, umożliwiający położenie warstw wygładzających o małej i o bardzo dużej grubości przy jednej aplikacji. Szczególnie polecany zespołom zajmującym się pracami malarskimi ze względu na wszechstronność zastosowania (zastępuje także tynki) i mniejszy nakład pracy.

RASANTE 1200JEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 06

Gładź o wysokiej zawartości żywicy, odpowiednia do wygładzania wszelkich powierzchni, starych i nowych, na tynk, powłoką z tworzywa sztucznego, cement.

RASANTE 1200 SJEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 1,15

Podobna do Rasante 1200, ale o grubszym ziarnie i lepszych właściwościach mechanicznych.

W3 IMPERMEABILIZZANTETRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA – ZIARNO 03 – SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciągania, idealny do wygładzania powierzchni o podchodzącej wilgoci. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniu piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami oraz cenami.

Znajdź odsprzedaż w okolicy
Skontaktuj się z naszym biurem technicznym
Przejdź do obszaru pobierania