SYSTEMY
FRP i FRCM

NAPRAWIANIE – SCALANIE – DOSTOSOWANIE STRUKTURALNE
ZAPOBIEGANIE ODRYWANIU SIĘTYNKÓW NA ŚCIANACH I SUFITÓW
ZAPOBIEGANIE WYWRACANIU SIĘ ŚCIAN

Złożone systemy Nord Resine do naprawiania, scalania, dostosowywania strukturalnego, wykonywania zabezpieczeń przed odrywaniem się podłóg ceglano-betonowych i przed wywracaniem się ścian, opierają się na produktach i technologiach spełniających zalecenia norm technicznych dla prac budowlanych NTC 2018.

FRP (fiber reinforced polymer)

Żywice epoksydowe ze zbrojeniem z włókna węglowego w postaci włóknin, płatków, złączy, prętów, siatek.

Grubość tylko 2-5 mm
Masa tylko 3-8 kg/m2
Wysoki moduł elastyczny
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Łatwa i szybka aplikacja
Systemy z certyfikatem Linea Guida CSLLPP

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

FONDO SL GEL

RIPARAZIONE E RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO E DELLE MURATURE. SISTEMI FRCM E CRM

CARBO GEL

FRCM (fiber reinforced cement matrix)

Zaprawy cementowe i wapienne ze wzmocnieniami z włókien szklanych AR, bazaltowych, węglowych, aramidowych w formie włóknin, złączy, prętów i siatek.

Płótna jednokierunkowe ze stali.
Grubość tylko 1-3 mm
Masa tylko 15-45 kg/m2
Średnio-niski moduł elastyczny
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Łatwa i szybka aplikacja

RIPARAZIONE E RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO E DELLE MURATURE. SISTEMI FRCM E CRM

GROVE 30

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI

GROVE 30 NHL

NAPRAWA PĘKNIĘĆ, KONSOLIDACJA PODŁOZA( JASTRYCH I BETON).

FONDO SL GEL

RIPARAZIONE E RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO E DELLE MURATURE. SISTEMI FRCM E CRM

CARBO GEL

Zapobieganie odrywania się sufitów
Zapobieganie wywracaniu się ścian

Wygładzanie zaprawą cementową, polimerami w wodnych dyspersjach i siatce szklanej, kołki i łączniki.

Grubość tylko 4-6 mm
Masa tylko 8-12 kg/m2
Bardzo dobra przyczepność
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Łatwa i szybka aplikacja

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI

MALTA RASANTE

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI

POLIMIX

OCHRONA POWIERZCHNI I KOLORU

NORDCOLOR

RIPRISTINO E PREPARAZIONE DEI FONDI

GROVE 30 NHL

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami oraz cenami.

Znajdź odsprzedaż w okolicy
Skontaktuj się z naszym biurem technicznym
Przejdź do obszaru pobierania