Classificazione dei collanti per piastrelle

Classificazione e designazione degli adesivi per piastrelle secondo la norma UNI EN 12004

La norma UNI EN 12004 si applica agli adesivi per piastrelle di ceramica (o pietre naturali o agglomerati) per la posa di pavimenti, rivestimenti e soffitti interni ed esterni. Essa definisce la classificazione degli adesivi specificando, inoltre, i valori dei requisiti prestazionali degli adesivi per piastrelle ceramiche.

Przepisy podsumowują

1) TYP KLEJU
2) KLASA WŁAŚCIWOŚCI
3) CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA

La tabella sottostante riassume il metodo di classificazione e designazione degli adesivi per piastrelle:

1) TYP KLEJU SYMBOL
KLEJE CEMENTOWE C
KLEJE DYSPERSYJNE D
KLEJE REAKTYWNE R
2) KLASA WŁAŚCIWOŚCI SYMBOL
KLEJ NORMALNY (włąściwosci podstawowe) 1
KLEJ ULEPSZONY (właściwości dodatkowe) 2
3) WŁAŚCIWOŚCI DODATKOWE (SPECJALNE) SYMBOL
SZYBKIE UTWARDZANIE F
OGRANICZONY SPŁYW T
CZAS OTWARTY PRZEDŁUŻONY E
ODKSZTAŁCALNOŚĆ S1
WYSOKA ODKSZTAŁCALNOŚĆ S2

Classificazione dei collanti NORD RESINE SPA secondo la norma UNI EN 12004

SYPKIE KLEJE CEMENTOWE

PRODUKTY KLASYFIKACJA OPIS
MONOTACK SR C1 Klej cementowy podstawowy
MONOTACK SUPER C2T Klej cementowy ulepszony tiksotropowy
MONOTACK FLEX BASE C2TE Klej cementowy ulepszony tiksotropowy p wydłużonym czasie otwartym.
MONOTACK FLEX C2TES1 Klej cementowy ulepszony tikstropowy z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny.
MONOTACK FLEXORAPID C2FTES1 Klej cementowy ulepszony, szybkowiążący, tikstropowy z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny.
MONOTACK MARMORAPID C2FTES2 Klej cementowy ulepszony,szybkowiążący tikstropowy z wydłużonym czasem otwartym, wysoce odkształcalny.
MONOTACK H BOND C2TES2 Klej cementowy ulepszony tikstropowy z wydłużonym czasem otwartym, wysoce odkształcalny..
BETON H-1 C2TES2 Klej cementowy ulepszony tikstropowy z wydłużonym czasem otwartym, wysoce odkształcalny.Dedykowany do montażu płytki bezpośrednio na powłoce hydroizolacyjnej

ADESIVI IN DISPERSIONE IN PASTA

PRODOTTI CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
PK 170 D2TE Adesivo in dispersione migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato.

ADESIVI REATTIVI (BICOMPONENTI)

PRODOTTI CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
EPOSEAL W R2T Adesivo reattivo migliorato con scivolamento limitato.
BETON CR R2T Adesivo reattivo migliorato con scivolamento limitato.

Scarica il contenuto in formato PDF