GROVE MASSETTO

Drobnoziarnisty jastrych do regulacji spadków

W połączeniu z GROVE PRIMER ECO produkt służy do modyfikacji nachyleń, do nakładania cienkich grubości lub do milimetrowego wyrównania na powierzchniach jastrychu lub płytek podłogowych dowolnego rodzaju.

Certificazioni

Łączność

Szukaj

Download